Odměna advokáta

Cena za poskytnutí právních služeb je sjednávána s klientem jako cena smluvní, a to vždy tak, aby tato reflektovala individuální specifika konkrétního případu.

Cena vždy zahrnuje odměnu advokáta a náhradu hotových výdajů, přičemž odměnu za poskytnutí právních služeb lze sjednat:

  • jako odměnu hodinovou, kdy sjednaná výše odměny je účtována za každou započatou hodinu právní služby. Výše odměny se odvíjí od právní a časové náročnosti poskytovaných právních služeb,

  • paušální částkou za vyřízení celého případu, případně za delší časové období,

  • podílem na výsledku věci (quota litis),

  • konkrétní částkou sjednanou individuálně s ohledem na specifika konkrétního případu za každý jednotlivý úkon právních služeb s tím, že úkony jsou určeny dohodou, případně vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Při jednorázových konzultacích je uplatňována hodinová sazba odměny.

Před zahájením poskytování právních služeb je při převzetí nového případu vybírána záloha. Výše zálohy je stanovována s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu a očekávané ceně poskytnutých právních služeb.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Na tomto místě si Vás rovněž dovoluji informovat, že zprostředkovatelem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem, jakožto poskytovatelem služby dle smlouvy o poskytnutí právních služeb, a klientem v postavení spotřebitele, je ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Česká advokátní komora, na jejíž internetové stránce (www.cak.cz) se můžete dozvědět další podrobnosti.