Služby

Jako samostatný advokát nabízím komplexní právní služby ve všech oblastech práva, vždy s maximálním důrazem na zájmy klienta.

Právní služby poskytuji fyzickým osobám v jejich soukromých záležitostech, podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám) v rámci jejich podnikatelské i nepodnikatelské činnosti, stejně jako ostatním korporacím, spolkům či společenstvím vlastníků při řešení jejich problémů, zejména se zaměřením na občanské, obchodní, insolvenční právo, pracovní a rodinné právo, vymáhaní pohledávek, exekuce a výkon rozhodnutí, zastupování klientů před soudy a správními orgány či před Ústavním soudem.

V rámci poskytované služby sepíši smlouvy a jiné potřebné dokumenty či podání, provedu úschovu finančních prostředků a samozřejmě zodpovím dotazy s problematikou související, přitom vždy hledám rychlé a efektivní řešení klientovy situace.

 

Právo přeje bdělým (Vigilantibus iura scripta sunt)